Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)

02 Sep

ŠTA SE IZGOVARA KADA UGLEDAŠ NEŠTO ŠTO TI SE DOPADA, DA BI SPRIJEČIO UTICAJ UROKA?

Published by Liječenje Kur'anom

ŠTA SE IZGOVARA KADA UGLEDAŠ NEŠTO ŠTO TI SE DOPADA, DA BI SPRIJEČIO UTICAJ UROKA?

Ako neko vidi nešto što je njegovo vlasništvo ili uoči neku osobinu pri sebi, onda će reći: „Ma ša’a-llahu, la kuvvete illa bi-llahi“ (Kako Allah hoće, sva moć pripada samo Njemu)

Jer, Allah, azz ve dželle, kaže: “A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao: “Mašallah! – moć je samo u Allaha!” (Prijevod značenja sura Al-Kahf, ajet broj 39).

A ako je vidio nešto što nije njegovo, niti je pri njemu, onda će reći: „Ma ša’a-llahu, tebareke-llah“ (Kako Allah hoće, Allah je blagoslovan, tj. On daje blagoslov).

Ovako se govori zato što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Trebao si blagosloviti (prizvati Allahov blagoslov).“ (Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda Ibn Saliha El-Usejmina).

Comment on this post

About this blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)