Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)

16 Aug

ŠTIT OD SIHRA I DŽINNA (2. dio)

Published by Liječenje Kur'anom

ŠTIT OD SIHRA I DŽINNA (2. dio)
  • OSMI ŠTIT – Ko hoće da se zaštiti od sihra neka probdije u ibadetu dio noći. Neka se prema tome ne ponaša nemarno, jer nemarnost prema noćnom namazau otvara mogućnost šejtanu da ovlada čovjekom. Ako šejtan zavlada tobom, postaneš plodna zemlja gdje se lahko zasije sihr. Od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Kod Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, je spomenut čovjek o kome je rečeno: “Spavao je neprekidno do svanuća” (tj. do sabah-namaza, nije ustajao na noćni namaz). Na to je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “U uho tog čovjeka se pomokrio šejtan”. (hadis bilježi Buharija)

  • DEVETI ŠTIT – Uzeti abdest prije spavanja, proučiti ajetul-Kursijj i spominjati Allaha dok insana ne savlada san, jer je potvrđeno da je šejtan rekao Ebu Hurejri, radijallahu anhu: “Ko prouči ajetul-Kursijj prije spavanja, cijelu noć je kod njega prisutan čuvar, koji je od Allaha, subhanehu we te’ala, poslan i šejtan mu se ne primiče dok ne osvane.” To je potvrdio Poslanik, sallallahu alejhi we sellm, riječima: “Istinu ti je rekao, iako je on veliki lažov.” (hadis bilježi Buharija)
  • DESETI ŠTIT – Prilikom ulaska u mesdžid proučiti: “E’uzu billahil Azim, ve bi vedžhihil-kerim ve sultanihil-kadim mineš-šejtanir-radžim.” (Utječem se Allahu, Njegovom plemenitom licu, Njegovoj vječnoj vlasti od prokletog šejtana.) Od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, je potvrđeno da je rekao: “Ko kaže ovu dovu, na to šejtan rekne: “Sačuvan je od mene ostatak dana.” (hadis bilježi Ebu Davud)
  • JEDANAESTI ŠTIT – Ujutro i naveče proučiti: “Bismillahillezi la jedurru me’asmihi šej’un fil-erdi ve la fis-semai ve huves-Semi’ul Alim:” ( U ime Allaha, s čijim imenom ne može naštetiti ništa, ni na nebesima, ni na Zemlji. On sve čuje i sve zna.) – proučiti po tri puta. (hadis bilježi Et-Tirmizi)
  • DVANAESTI ŠTIT – Abdullah ibnu Mesud, radijallahu anhu, je rekao: “Kada dovedeš mladu u svoju kuću (prva bračna noć) neka za tobom klanja dva rekata i reci: “Allahumme barik li fi ehli ve barik lehum fije, Allahumme idžma’ bejnena ma džema’te bi hajrin, ve ferrik bejnena iza ferrakte ilel-hajri. ” (Allahu moj, blagoslovi mi moju suprugu i mene blagoslovi njoj. Allahu moj, sastavi nas dok nas sastavljaš u dobru, a rastavi nas, ako nas rastavljaš prema dobru.”
  • TRINAESTI ŠTIT – Vjernik koji vodi računa o namazu u džematu zaštićen je od šejtana. Onaj ko ne pazi na to, otvara šejtanu put da njime zavlada. Kada zavlada, dodirom mu skrene pamet ili ga opsihri ili mu nanese neke druge nevolje koje su u šejtanovoj moći. Od Ebu Derda’a, radijallahu anhu, se prenosi da je od Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, čuo: “Nema trojice u jednom selu ili u pustoši koji ne oforme džemat, a da šejtan nije njima zavladao. Držite se džemata (zajednice), jer vuk uzima odlutalu ovcu.”
  • ČETRNAESTI ŠTIT – Prije namaza proučiti: “E’uzu billahi mineš-šejtanir-radžim min nefhihi ve nefsihi ve hemzihi.” (Utječem se Allahu od prokletog šejtana, od njegovog puhanja, došaptavanja i spletki).
Comment on this post

About this blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)