Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)

20 Oct

LIJEČENJE KUR’ANOM NEMUSLIMANA

Published by Liječenje Kur'anom

LIJEČENJE KUR’ANOM NEMUSLIMANA
  • PITANJE:

Došla su nam dva pitanja od nemuslimana koji pitaju o propisu liječenja Kur’anom onoga ko nije musliman:

1) Želela bih samo da Vas pitam, jer vidim da je Vaš sajt islamski, da li je moguće lečiti Kur’anom i ljude koji su opsihreni, a nisu muslimani? Ja sam krštena, dakle hrišćanka, iako, priznajem, nisam neki vernik za primer. Ako je to moguće, iskreno bih Vas molila da me uputite na nekoga u Sarajevu ko to radi (trenutno radim u tom gradu). Želim Vam puno zdravlja i sreće.

2) Otac mi je svaki dan sve lošiji, čak je počeo da viđa džinne. Mi bi htjeli i voljeli da probamo da ga odvedemo negdje kod nekog ko liječi Kur’anom. Živimo u Austriji, tačnije u Gracu, da li može neko da nam pomogne da nam kaže gdje to ima u Austriji i ko hoće da uči ili da prouči drugoj vjeri, jer mi smo pravoslavci. Probao sam na nekoliko mjesta u Beču, ali oni neće zato što smo druga vjera. Hvala vam puno!

  • ODGOVOR:

Razumijem Vaše stanje i nadam se iskreno da ćete uskoro pronaći riješenje i izlaz iz teških situacija. Kada je u pitanju liječenje Kur’anom osoba koje nisu muslimani (znači druge su vjere), islamski učenjaci (ulema) ima podjeljena mišljenja.

Oni koji to dozvoljavaju za dokaz koriste hadis Ebu Seid el-Hudrija u kojem se spominje da je učena rukja (kur’anski ajeti) poglavaru plemena kojeg je ujela zmija a bio je nemusliman.

U Fikhskoj enciklopediji se navodi sljedeće: ”Nema razilaženja među islamskim pravnicima (fakihima) po pitanju dozvoljenosti učenje rukje nemsulimanima, stava su da je ona dozvoljena, a dokaz je hadis Ebu Seid el-Hudrija u kojem se spominje učenje rukje poglavaru plemena koji nije bio musliman.” (El-Mevsu’atu el-Fikhije, 13/24)

Upitan je šejh Ibn Baz, rhm: ”Da li je dozvoljeno učiti rukju (liječiti Kur’anom) onoga ko nije musliman?” Pa je šejh rahimehullah odgovorio: ”Ako je od onih koji žive u miru sa muslimanima, onda ne smeta, međutim ako je u ratu sa muslimanima, onda nije dozvoljeno.” (Fethu-l- haku-l-mubin fi I’ladž es-sir’a, sihr ve a’jn, 58)

Upitan je takođe šejh Ibn Džibrin, rhm isto pitanje, pa je odgovorio, Allah mu se smilovao: ”Allah, subhanehu we te’ala, u kur’anskom ajetu kaže: ”Mi u Kur’anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima, a povečava propast nevjernicima.” (El-Isra, 82). Takođe Uzvišeni Gospodar je objavio:”Reci, on je vjernicima upustvo i lijek, a oni koji neće da vjeruju, gluhi si i slijepi kao da se iz daleka mjesta dozivaju.” (Fussilet, 44).

Ovi ajeti ukazuju da Kur’an kao lijek djeluje samo na vjernike muslimane a nikako na nemuslimane, on na njih nema utjecaja. Zatim nema sumnje da nemuslimani (Ehlu Kitab, jevreji I krščani) ne vjeruju u Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, i Kur’an kao Allahovu knjigu koja je ustvari rukja, pa zbog toga smatram da nemuslimane nije dozvoljeno liječiti Kur’anom.” (Fethu-l-hakku-l-mubin..378)

Međutim, mišljenje večine jeste da je dozvoljeno učenje rukje onima koji nisu muslimani. Dakle, liječnik Kur’anom može da primi osobu koja nije musliman i da joj uči rukju a može i da odbije ako je stava kojeg zauzima drugi dio islamskih učenjaka, a to je da nije dozvoljeno.

Po meni, svjestan i iskusan liječnik ne bi trebao odbiti nemuslimana, jer na taj način može da izazove kontra mišljenje prema islamu i njegovoj pravednosti. Taj nemusliman/ka došli su da im se uči Kur’an jer ih je muka natjerela i mislim da ljudima treba izači u susret.

Takođe o davetskim prilikama prilikom učenja/slušanja Kur’ana te samom ophođenje prema njemu (nemuslimanu) suvišno je i govoriti, velikog hajra se može postiči i kroz taj primjer pokazati ispravnost i nadnaravnost Kur’ana kao Božije Knjige koja je milost i lijek ljudima. A Allah zna najbolje!

Comment on this post

About this blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)