Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)

15 Nov

DVOSPOLCI – ŠEJTANOVA DJECA?

Published by Liječenje Kur'anom

DVOSPOLCI – ŠEJTANOVA DJECA?
  • PITANJE:

Selam alejkum. Jeli istina da su dvospolci džinnska djeca?

  • ODGOVOR:

Alejkumu selam,

Meni koliko je poznato da postoji jedna predaja u kojoj se kaže da su dvospolci djeca džinna. Predaju je spomenuo Eš-Šibli u knjizi „Ekamu merdžan fi ahkami-l-džann“ od Tartusija u knjizi „Tahrimu fevahiš“ sa senedom Jahje ibn Ejuba a on od ibn Džurejdža a on od A’ta a on od ibn Abasa, r.a. da je rekao: “Dvospolci su djeca džinna.“ Prisutni upitaše: “Kako to, objasni nam? A on reče: “Allah, s.w.t. i Njegov Poslanik, zabranili su da čovjek ima odnos sa ženom prilikom mjesečnog pranja, pa ako sa njom bude imao odnos tokom menstruacije i ona zanese, šejtan ga pretekne i rodi se dvospolac.

Takođe ovu predaju je zabilježio i Ibn Adijj u djelu „El-Kamil“ (6/296) a od njega Ez-Zehebi u „El-I’tidal“ (4/363) merfu’an od Ahmeda ibn Abdurahmana ibn Vehba, da je njemu pričao njegov amidža a njemu Jahja ibn Ejub a on od ibn Džurejdža a ond od A’ta da je Ibn Abas, r.a. rekao: “Dvospoloci su djeca od džinna……..(do kraja predaje).

Ako uzmemo ocjenu seneda (lanca penosioca ovih predaja), vidjet ćemo da se u obadvije predaje nalazi čovjek po imenu Jahja ibn Ejub, a on je kod svih učenjaka hadisa veoma slab i odbačen, tako da se ove dvije predaje ne mogu uzeti kao dokaz da su dvospolci djeca džinna.

A propisi vezani za dvospolce su jasno objašnjeni Šerijatom, što sad nije tema.

Comment on this post

About this blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)