Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)

16 Aug

27 PODATAKA O SVIJETU DŽINNA

Published by Liječenje Kur'anom

27 PODATAKA O SVIJETU DŽINNA

1. Džinni su hakika/stvarna pojava, i nisu hurafa/izmišljotina.

2. Džinni su stvoreni radi ‘ibadeta/robovanja Allahu dž.š..

3. Džinni su stvoreni od vatre.

4. Džinni su nazvani ovim imenom zbog toga što je kod njih osnova skrivenost i prikrivanje.

5. Džinna ima nekoliko vrsta; neki od njih lete, neki od njih se pretvaraju u zmije, neki se kreću ogromnom brzinom.

6. Svaki čovjek ima po jednog džinna uz sebe koji se ne odvaja od njega tokom cijelog života.

7. Džinni umiru.

8. Džinni jedu i piju, samo što se džinn nevjernik hrani od onoga nad čim nije spomenuto Allahovo ime, a isto tako se hrani i sa onim koji jede lijevom rukom.

9. Džinni se mogu pretvarati u razne oblike – pretvaraju se u ljude, u paščad, u stoku itd..

10. Riječ džinn se odnosi na sve vrste džinna, dok se riječ šejtan odnosi samo na džinne-nevjernike.

11. Najveća fitna koju voli izazvati i proizvesti šejtan jeste razdvojiti između dvoje, a pogotovo između muža i žene.

12. Džinni su obveznici/mukellefun isto kao i ljudi, i ima ih džinna-muslimana i džinna-nevjernika.

13. Muhammed s.a.w.s., je i Allahov poslanik njima.

14. Džinnima se takođe bilježe djela, pa će za dobra djela biti nagrađeni, dok će za loša djela biti kažnjeni.

15. Ko se pokaje od džinna uživaće u Allahovu dž.š., magfiretu i oprostu.

16. Džinni će biti proživljeni na Sudnjemu danu, isto kao i ljudi.

17. Džinni-nevjernici će biti kažnjeni džehennemom.

18. Džinni su stvoreni od vatre, ali oni sada nisu u vatrenom obliku.

19. Džinni-vjernici će ući u džennet – po jačem mišljenju.

20. Džinna ima muških i ženskih.

21. Džinni se međusobno žene i plode.

22. Džinni su obično aktivni noću.

23. Šejtani ne mogu otvoriti vrata, niti mogu otkriti nešto ako je nad svim tim spomenuto Allahovo ime.

24. Džinni imaju moć nošenja teških stvari, i njihovog prenosa s mjesta na mjesto.

25. Džinni imaju moć brzog kretanja.

26. Šejtan se smije – osobi koja zijeva.

27. Šejtan plače – onda kada čovjek učini sedžde-i-tilavet.

Comment on this post

About this blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)