Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)

02 Sep

50 PREDZNAKA SMAKA SVIJETA

Published by Liječenje Kur'anom

50 PREDZNAKA SMAKA SVIJETA

Predznake smaka svijeta (Sudnjag dana) je nagovjestio Allahov Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisima i ovo je samo sažeta verzija, s tim što postoje mnoge knjige koje govore na ovu temu opširnije. Predznake Sudnjeg dana možemo podijeliti u tri kategorije ili grupe, prema vremenu kada se pojavljuju. Tako imamo:

  • Predznake Sudnjeg dana koji su se već pojavili i prošli
  • Predznake Sudnjeg dana koji su se pojavili i još uvijek traju
  • Predznake Sudnjeg dana koji tek treba da se pojave

PREDZNACI SUDNJEG DANA KOJI SU SE VEĆ POJAVILI I PROŠLI

1. Rascjepljenje Mjeseca

2. Smrt Allahovog Poslanika Muhammeda (s.a.w.s.)

3. Vrsta smrti koja će usmrtiti na hiljade Muslimana (misli se da je to kuga kod Amwas-a, koja je bila za vrijeme hilafeta Omera ibn Hattaba, r.a.).

4. Velika bitka u Medini (misli se na bitku kod Herrah-a za vrijeme halife Jezida, 63 h.g.).

5. Osvajanje Jerusalema

6. Osvajanje Konstantinopolisa (današnji Istambul)

7. Dvije velike skupine Muslimanske će učestvovati u ratu.

8. Rat izmedju Muslimana i crvenih ljudi sa malim očima, koji nose sandale pravljene od kose (misli se da je ovo bilo Mongolsko pokoravanje Islamskih zemalja)

9. Ugovor o miru između Muslimana i nemuslimana žute rase (Kinezi, Mongolci, itd)

10. Pojaviće se trideset varalica koji će tvrditi da su poslanici.

PREDZNACI SUDNJEG DANA KOJI SU SE POJAVILI I JOŠ UVIJEK TRAJU

11. Golobosi, siromašni čobani će se natjecati u izgradnjii velikih zgrada.

12. Robinja (žena) će roditi sebi gospodara ili gospodaricu.

13. Smutnja (fitna) će ući u svaku arapsku kuću.

14. Znanje će nestati (zbog smrti učenjaka i posjednika znanja) a neznanje će prevladavati.

15. Vino (opojna sredstva i alkohol) će se piti u velikim količinama.

16. Nezakonit seksualni odnos će se proširiti.

17. Zemljotresi će biti česti.

18. Vrijeme će prolaziti brzo.

19. Muke i novolje će prevladati.

20. Krvoproliće će učestati.

21. Čovjek će proći pored groba drugog čovjeka i poželjet će da je na njegovom mjestu.

22. Povjerenje će biti izgubljeno, odnosno briga o povjerenju će se dati onima koji je ne zaslužuju.

23. Ljudi će se iskupiti na molitvu, ali neće biti u stanju da nađu imama da ih predvodi.

PREDZNACI SUDNJEG DANA KOJI TEK TREBA DA SE POJAVE

24. Broj muškaraca će se smanjiti, dok će se broj žena povećati dok ne bude na jednog muškarca 50 žena.

25. Rijeka Eufrat će se povući i otkriti će mnoštvo zlata, i mnogi će umrijeti u borbi za njim, svaki nadajući se da će biti onaj koji će osvojiti to blago.

26. Rimljani (Evropljani) će doći do mjesta zvanog A’maq ili Wabiq, i vojska od najboljih iz Medine će ići da se sukobe sa njima.

27. Muslimansko osvajanje Rima.

28. Mehdi (upućeni) će se pojaviti i biti imam Muslimanima.

29. Isa (a.s.) (Isus) će doći (spustiti se sa neba) u Damask, i obavljati molitvu iza imama Mehdija.

30. Isa (a.s.) će slomiti krst i ubiti svinju, tj. uništiti će lažno kršćanstvo.

31. Dedžal će se pojaviti, sa svim mogućim metodima obmane koje će biti veliko iskušenje. Bit će praćen sa 70,000 Jevreja iz Isfahana (današnji Iran).

32. Pojava Jedžudža i Medžudža i nevolja povezanih sa njima.

33. Pojaviće se zvijer iz zemlje, noseći štap Musa’a (a.s.) i pečat Sulejmana (a.s.), koja će pričati sa ljudima i obavjestiti ih kako nisu čvrsto vjerovali u predznake Sudnjeg dana.

34. Velika bitka između Muslimana (uključujući Jevreje i Kršćane koji će ispravno povjerovati u Isa (a.s.) nakon njegovog povratka) predvođeni Imamom Mehdijem protiv Jevreja i ostalih nemuslimana na čijem čelu će biti Dedžal.

35. Isa (a.s.) će ubiti Dedžala kod kapije Ludda (Lud je današnji Izrael, mjesto aerodroma i baza glavne Izraelske vojske.)

36. Nastupit će vrijeme mira i vedrine za vrijeme i poslije života Isa (a.s.).

37. Bogatsvo će biti u izobilju, tako da će biti teško naći nekoga kome će biti potrebno da se udijeli sadaka.

38. Arabija će postati zemlja vrtova i rijeka.

39. Društveni život će propadati.

40. Zvijeri i predmeti će razgovarati sa čovjekom

41. Velika vatra u Hidžazu, koja će biti vidjena od strane Busre.

42. Tri glavne vojske će propasti u zemlju: jedna na istoku, jedna na zapadu, i jedna u Arabiji.

43. Abesinski lider sa tankim cjevanicama će uništiti Kabu.

44. Veliki oblak dima.

45. Sunce će izaći sa zapada (mjesto njegovog zalaska).

46. Nježni vjetar koji će uzeti duše vjernika.

47. Niko neće ostati na zemlji ko će govoriti ‘Allah, Allah’ ili ‘Nema drugog boga osim Allaha (dž.š.)”.

48. Napokon Sudnji Dan će biti okončan sa najgorim ljudima koji će polno općiti u javnosti kao magarci.

49. Puhanje u rog od strane melaka Israfil, nakon čega će svi pasti u nesvijest osim onih koje Allah poštedi.

50. Drugo puhanje u rog, nakon kojeg će svi proživljeni biti.

Comment on this post

About this blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)