Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)

17 Sep

OD ČEGA SU STVORENI DŽINNI?

Published by Liječenje Kur'anom

OD ČEGA SU STVORENI DŽINNI?

Kur’an i sunnet neosporno i nedvosmisleno ukazuju da su džini stvoreni od vatre. Rekao je Uzvišeni: “A džine je stvorio od plamička vatre.” (Prijevod značenja sure Er-Rahman)

U vezi s izrazom u ajetu Maridžun-nar prenose se od Ibn Abbasa, radijAllahu anhu, dva tumačenja. Prema jednog predaji rekao je da znači od čiste vatre, a po drugoj od usplamtjelih krajičaka (Tefsir Ibn Kesir 4/271) U drugom ajetu Uzvišeni je rekao: “A džine smo prije, stvorili od vatre užarene”. (Prijevod značenja sure El-Hidžr 27)

Reko je Iblis: “Ja sam bolji od njega! Mene si stvorio od vatre a njega od ilovače”. (Prijevod značenja sure El-Er’raf 12)

Neko može reći: Kako možeš Iblisove rječi uzimati kao dokaz kada se njemu ne može vjerovati?! Kao odgovor kažemo da nije dokaz u njegovim riječima! Dokaz je Allahovo, azze we dželle, prećutno odobravanje te njegove izjave. Allah, azze we dželle, nikada ne odobrava ne istinu.

Imami Muslim i Ahmed, rahimehumullahuma zabiljeližili su da je Aiša, radijAllahu anha, rekla: Rekao je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem: ”Meleci su stvoreni od svjetlosti, džini od plamička vatre,a o Ademu vam je već rečeno”. (Muslim bi šerhi Nevevi 18/123)

Ovo pitanje dugo se povlači kod mnogih a kada bi samo malo razmislili shvatili bi i razumjeli. Svi znamo da je čovjek stvoren od zemlje i da sada nije od zemlje! Znači, zemlja je samo osnova ljudskog roda. Isto tako, džini su stvoreni od vatre ali sada nisu od vatre. Brojni dokazi ukazuju na to.

Prenio je imam Nesai, rahimehullah, od Aiše, radijAllahu anha, da je Poslaniku, sallAllahu alejhi ve sellem, došao šejtan dok je bio u namazu. Poslanik,sallAllahu alejhi ve sellem, ga je zgrabio, savladao i počeo daviti. Rekao je: ”Osjetio sam hladnoću njegovog jezika na svojoj ruci.” Lanac prenosilaca je vjerodostojan, odgovara Buharijevim uslovima. Iz hadisa se jasno razumije da oni sada nisu vatra, inače Poslanik, sallAllahu alejhi ve sllem, ne bi mogao osjetiti hladnoću njegovog jezika.

Također, Poslanik, sallaAllahu alejhi ve sellem, je rekao : ”Iblis, Allahov neprijatelj, donio je plamičak vatre da mi njome sprži lice”. (Muslim bi šerhi Nevevi 5/30)

Prenio je Malik, rahimehullah, u Muvettau od Jahja ibn Seida, rahimehullah, mursel predaju: U noći Israa Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, je vidio Ifrita koji ga je tražio s bakljom u ruci. Kud god bi se okrenuo vidio bi ga. Džibril, alejhisselam, mu je rekao: ”Hoćeš li da te podučim riječima ako ih izgovoriš ugasit će se baklja i past će na usta…”Iz ova dva hadisa zaključujemo da Iblis nije ostao na svojoj vatrenoj prirodi jer je upotrebljavao plamičke vatre i baklje. Da je od vatre ne bi mu trebale.

Rekao je Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem: ”Šejtan kruži u čovjekovom tijelu putem krvi.” (Muttefekun alejhi Buhari mea el-Feth 4/282, Muslim bi šerhi Nevevi 14/155). Da je još uvijek od vatre spalio bi čovjeka.

Ako bi neko rekao da se ovim hadisom želi ukazati na šejtansko došaptavanje a ne na ulazak u čovjeka dobili bi odgovor učenjaka fikhske metadologije, usulul-fikha, koji su jednoglasni da nije dozvoljeno tumačiti tekst prenesenim značenjem osim kada za to postoji razlog. A gdje je ovde razlog?

Ovome se još može dodati u činjenica da je čovjek stvoren od zemlje i vode a može biti mućen i zemljom i vodom. Ali, bolji odgovor od svega toga je da kažemo Allah, azze we dželle, je Svemoguć.

- Iz knjige: Zaštita od džinna i šejtana u svjetlu Kur’ana i sunneta

Comment on this post

About this blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)