Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)

10 Apr

RAZLIKA IZMEĐU SIHRA, KERAMETA I MU'DŽIZE

Published by Liječenje Kur'anom

RAZLIKA IZMEĐU SIHRA, KERAMETA I MU'DŽIZE

El-Ma’zeri je rekao:


“Razlika između sihra, kerameta i mu'džize je u tome što se sihr zasniva na pripomaganju sihirbaza nekim riječima ili djelom u postizanju onoga što želi. Keramet to ne zahtijeva nego nastaje Allahovim davanjem, a zaslugom dobrog vjernika. Mu'džiza se razlikuje od kerameta u jednoj stvari, a to je izazov. Mu'džiza je poslata kao izazov nekome da dođe sa sličnom njoj (kao što su nevjernici tražili od Božijih poslanika događanje čuda) dok keramet to nema za cilj. (“Fethul-Bari” 10/223.)

Hafiz Ibnu Hadzer je rekao: “Imamul-Haremejni prenosi usaglašeno mišljenje da se sihr može naći samo kod griješnika, dok to nije slučaj sa kerametom. “

Hafiz je također rekao: “Neophodno je da se uzme u obzir faktor vjere onoga kod koga se primijeti nadnaravna pojava. Ako je predan šeriatu i čuva se zabranjenih stvari, onda je nadnaravna pojava koja se desi kod njega keramet. U protivnom je to sihr, jer on nastaje kao rezultat djelovanja njemu sličnih, kao što je šejtanska pomoć itd.”

Desi se da čovjek nije sihirbaz, niti išta zna o sihru. Nije privržen ni šeriatu ili je, čak, počinilac teških grijeha. Ali se i pored toga kod njega mogu zabilježiti nadnaravne pojave. Ponekada takva osoba pripada novotarima ili obožavaocima kabura. Najvjerovatnije se radi o šejtanovoj pomoći takvoj vrsti ljudi koja ima za cilj pridobijanje sljedbenika novom pravcu. Svijet ga slijepo slijedi i napušta Sunnet. Ovo je česta pojava, naročito ako se radi o osnivaču i vođi nekog sufijskog (derviškog) novotarskog tarikata.

Comment on this post

About this blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)