Overblog Follow this blog
Edit post Administration Create my blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)

29 Aug

STVARNOST UROKA (AJNA) I ISPRAVAN NAČIN LIJEČENJA

Published by Liječenje Kur'anom

STVARNOST UROKA (AJNA) I ISPRAVAN NAČIN LIJEČENJA

Urok dolazi od glagola a’ne-je’inu tj. kada nekoga očima pogodi-urekne. Osnova uroka dolazi od zadivljenosti onoga ko ima urokljive oči s nečim, o tome on razmišlja u svojoj pokvarenoj i prljavoj duši, a zatim se potpomaže u ostvarenju njene nakane gledanjem u onoga koga želi ureći.

Uzvišeni Allah je naredio svome Poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, da kod Allaha traži zaštitu od zavidljivaca kada je rekao: ”I od zla zavidljivca kad zavist ne krije.” Svaki urokljivac je i zavidljivac, a nije svaki zavidljivac urokljiv. Pošto je zavidnost općenitija i raširenija od urokljivosti, otuda utjecanje Allahu od zavidnika obuhvata i utjecanje od urokljivaca.

Urok je dakle strijela koja izlazi iz duše zavidnika i urokljivaca prema onome kome zavide i očima gledaju, i nekad ga pogađaju, a nekad promašuju. Ako zadese čovjeka otkrivenog i bez zaštite utječu na njega, a ako ga zadese dok je na oprezu i spremnog oružja, strijele ne pogađaju, i ne utječu na čovjeka, a možda se čak strijela vrati na onoga ko ju je poslao. (Zadul-me’ad)

Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, preneseni su vjerodostojni hadisi o uroku očima, od kojih je svakako i hadis zabilježen u dva Sahhiha od Aiše, radijallahu anaha, da je kazala: ”Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mi je naređivao da tražim da mi se uči rukja od uroka.”

Bilježi Muslim, Ahmed i Tirmizi koji hadis smatra vjerodostojnim od Ibn Abbasa, radijallahu anhu, a on od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je kazao: ”Urok okom je istina, a da ima išta što može kader preteći, preteklo bi ga oko, pa ako neko od vas zatraži da se okupate, vi se okupajte.”

Bilježi također Imam Ahmed i Tirmizi koji hadis smatra vjerodostojnim, od Esme Bint Umejs, radijallahu anha, da je kazala: ”O Allahov Poslaniče, porodicu Džaferovu pogađaju uroci, hoćemo li tražiti da im se uči rukja? Reče: ”Svakako, jer da ima išta što bi moglo kader preteći, pretekao bi ga urok (ajn).”

Bilježi Ebu Davud od Aiše, radijallahu anha, da je kazala: ”Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi naređivao urokljivcu da se abdesti a zatim bi se time kupao urečeni.”

Zabilježili su Imam Ahmed, Malik, Nesai i Ibn Hibban koji vjerodostojnom smatra hadis od Sehl b. Hunejfa: ”Da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo a i on sa njim na put prema Mekki. Kad su stigli do mjesta po imenu Šu’bul-Harar kod Džuhfe, okupa se tu Sehl b. Hunejf, a bio je bijele puti i lijepog izgleda i kože, pa je Amir b. Rebi’a iz plemena Beni Adijj b. Ka’ba gledao ga dok se kupao i rekao: Nisam vidio ko danas, ljepše kože, te se Sehl srušio. Pa su ljudi otišli Poslaniku govoreći: Allahov Poslaniče imaš li lijeka za Sehla, Allaha nam ne diže glavu?

Poslanik je upitao: ”Da li sumnjate na nekog?” Rekli su: Gledao je u njega Amir b. Rebi’a, pa je Poslanik pozvao Amira i žestoko ga ukorio i rekao: ”Pa zar treba da neko od vas ubije svoga brata, zašto kada si vidio nešto što ti se sviđa nisi rekao tebarekellah-Allah te blagoslovio.”
Zatim mu je rekao: ”okupaj se za njega.” Pa je oprao lice, ruke, laktove, koljena, krajeve nogu i unutrašnjost ispod donjeg ogrtača u lonac.
Potom je ta voda izlivena na Sehla, sipao ju je čovjek iza njega po njegovoj glavi i leđima, naginjući lonac iza njega, i tako su sa njim učinili pa je Sehl otišao sa ljudima bez bolesti.”

Većina učenjaka potvrđuje urokljivost okom na osnovu spomenutih hadisa i drugih, a i onoga što se može vidjeti i što je stvarnost.
Što se tiče hadisa kojeg ste spomenuli: ”Trećina ljudi u mezarima je od uroka.”

Nije nam poznata njegova vjerodostojnost, ali autor nejlul-evtara spomenuo je da je Bezzar zabilježio hadis Hasana b. Džabira da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ”Najviše ljudi iz moga ummeta poslije Allahovog kadera umire od duša (enfus).” Tj, od uroka. Dužnost je čovjeka da zaštiti sebe od šejtana i pokvarenih džina i ljudi, snagom svoga imana u Allaha, uzdajući se i oslanjajući na Njega, pribjegavajući i štiteći se Njime.

Također koristeći Poslanikovu zaštitu, čestim učenjem sura El-Felek, i En-Nas, sure Ihlas, Fatihe, i Ajetul-Kursijje. Također u zaštitu spadaju i ove dove: (E’uzu bi kelimatillahi ettammeti min šerrima halek) ”Utječem se Allahovim potpunim riječima od zla onoga što on stvara.”, (E’uzu bi kelimatillahi ettammeti min gadabihi ve ikabihi ve min šerri ibadihi ve min hemezatiš-šejatin ve en jahdurun) ”Utječem se Allahovim savršenim riječima od njegove srdžbe, kazne i od zla Njegovih robova, i od zla šejtanskih podrugljivanja i da mi dolaze.” I Allahove riječi: ”Dovoljan mi je Allah, na Njega se oslanjam i On je Gospodar Arša veličanstvenog.”

Također i druge šerijatske dove poput ovih, a u ovom kontekstu je i značenje Ibn Kajjimovog govora spomenutog na početku odgovora.
Ako čovjek zna da ga je neko urekao okom, ili sumnja da je on nekoga urekao okom, naređuje mu se, da se okupa radi svoga brata. Donese mu se posuda s vodom, te u nju stavi svoje šake, izapere usta i vodu vrati u posudu, opere lice nad posudom, zatim stavi svoju lijevu ruku u vodu i polijeva po desnom koljenu, pa desnu ruku stavi u vodu i polijeva po lijevom koljenu, zatim opere svoj donji ogrtač (izar), a potom istrese na glavu urečenog s leđa sve odjednom, pa će ozdraviti s Allahovom dozvolom.

Kod Allaha je uspjeh, neka je salevat i selam na našeg Poslanika Muhammeda, njegovu porodicu i ashabe. (Fetve stalne komisije / 1tom, 174 str.)

Comment on this post

About this blog

"Mi u Kur'anu objavljujemo ono što je milost i lijek vjernicima." (El-Isra,82)